Thursday, August 16, 2012

Growth Mindset

Ik doe mijn best om het in praktijk te brengen, het prijzen op ontwikkeling in plaats van op prestatie, hoewel ik het nog steeds lastig vind. Het lijkt echter wel wat te gaan werken, en dat motiveert.
E. wil leren skaten. Uitgedost in alle mogelijke beschermers ging ik met hem de straat op. Hij hing zwaar aan mijn armen, en smakte elke meter op zijn billen. Als om zichzelf moed in te praten zei hij een paar keer tegen zichzelf: Hoe meer ik oefen, hoe beter het gaat. En gelukkig ging het na een tijdje ook beter, en nu wil hij elke dag.
Later waren we een papiermodel aan het maken, K doet dat al jaren, en vindt dat heerlijk. E vindt het ook erg spannend en leuk. Maar hij kan het (natuurlijk) nog niet zo goed. Maar zijn eigen commentaar daarop was: ik kan het nog niet zo goed als K, maar dat is niet erg, want ik heb nog niet zoveel geoefend.
Daar had ik nog niet bij stil gestaan. Maar die nadruk op ontwikkeling, maakt het verschil tussen de broers en zus ook minder beladen. K meet zich aan R. Het feit dat zij 2,5 jaar ouder is, is voor hem een abstract gegeven. Hij wil toch even goed presteren als zij. Wat een droeve buien heeft hij wel niet gehad omdat hij bijvoorbeeld minder goed dino's kon tekenen dan zij. Een verlammende vergelijking voor K, want als R dat beter kan, waarom zou hij zich er nog aan wagen? Maar K is voorlopig nog wat weerbarstiger, die heeft zich nog niet helemaal overgegeven aan de Growth Mindset. We gaan dus dapper verder.

No comments: