Sunday, February 03, 2013

De Wageningse methode

Gisteren bezochten wij de laatste open dag van de middelbare scholen in Utrecht, het Christelijk Gymnasium Utrecht. Het is R's favoriet, en gelukkig viel de open dag haar ook niet tegen. De school staat zeer goed bekend, en doet het buitengewoon goed in de Trouw testen. Wat daarbij opvalt is een bijzonder hoog gemiddeld eindexamencijfer voor Wiskunde B: een 8! Gemiddeld!
Wat is het geheim?
Wiskunde is een lastig vak op de middelbare school, omdat het verplicht is, en een slechte reputatie heeft. Laatst zag ik hier een interessante TEDX presentatie van Dan Meyer over:

Deze man vertelt dat in een poging het wiskunde-onderwijs leuker te maken, de leerstof makkelijker gemaakt is. Elk probleem wordt opgedeeld in hapklare stapjes, en zo wordt de leerling bij de hand genomen om de bij de oplossing te komen. Alleen, dit maakt het oplossen van de opgaven in het boek wellicht gemakkelijker, het maakt het niet leuker. Leuker is het om een probleem tegen te komen, en zelf alle stapjes naar de oplossing uit te vinden.
Nu woonde ik bij de voorlichting op het CGU een praatje over het wiskunde-onderwijs bij. En daar blijken ze de zogenaamde Wageningse Methode te hanteren. Dit is een methode, die op een soort open source achtige manier is ontwikkeld door een aantal docenten in de jaren '70. Hun uitgangspunten daarbij waren:
  • de geboden wiskunde moet zinvol zijn
  • wiskunde is een aantrekkelijk en goed te begrijpen vak
  • leerlingen kunnen veel (mits ze goed worden aangesproken)
Hierbij worden dus ook niet alle stapjes voorgekauwd, maar zijn de opgaven doe-opdrachten met een wiskundig puzzelkarakter. 
Misschien is het hoge eindexamencijfer niet direct terug te leiden op de Wageningse Methode. Maar het lijkt me wel dat er een verband zit. En verder is het natuurlijk altijd een kwestie van veel oefenen. Zoals het artikel in de Volkskrant van deze week stelde: Slecht zijn in wiskunde is een smoes Je kan er hooguit niet zo gemotiveerd voor zijn. En dat is dan wellicht op te lossen met de juiste Wiskunde-methode.